ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Конкурс установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України»

За результатами конкурсу за 2023 рік згідно з постановою Президії НАН України від 01.05.2024 № 183 присуджені призові місця по НАН України за досягнення найкращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності таким інститутам:

По Національній академії наук України:

Перше місце Інститут технічної теплофізики НАН України
Друге місце Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Третє місце Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

 

По відділенням НАН України

   

Відділення інформатики НАН України

Перше місце Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
Друге місце Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
   

Відділення механіки НАН України

Перше місце Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України
Друге місце Інститут технічної механіки НАН України і  ДКА України
   

Відділення фізики і астрономії НАН України

Перше місце Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
Друге місце Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
Третє місце Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
   

Відділення наук про Землю НАН України

Перше місце Інститут геофізики ім. С.Г. Субботіна НАН України
   

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

Перше місце Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Друге місце Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
Третє місце Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Четверте місце
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
   

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

Перше місце Інститут технічної теплофізики НАН України
Друге місце Інститут загальної енергетики НАН України
Третє місце Інститут електродинаміки НАН України
   

Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України

Перше місце Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
   

Відділення хімії НАН України

Перше місце Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Друге місце Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
Третє місце Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
   

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

Перше місце Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Друге місце Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
   

Відділення загальної біології НАН України

Перше місце Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Друге місце Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Архів результатів конкурсів:

Результати конкурсу за 2014 рік

Результати конкурсу за 2015 рік

Результати конкурсу за 2016 рік

Результати конкурсу за 2017 рік

Результати конкурсу за 2018 рік

Результати конкурсу за 2019 рік

Результати конкурсу за 2020 рік

Результати конкурсу за 2021 рік

Результати конкурсу за 2022 рік

Конкурс було започатковано НАН України у середині 70-х років 20 століття. Проведення конкурсу здійснювалося відповідно до постанови Президії АН України від 05.06.91 р. № 159/3/П-1 «Про проведення в Академії наук УРСР конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій, раціоналізаторській та патентно-ліцензійній роботі в установах Академії наук УРСР та за звання «Кращий винахідник Академії наук УРСР» та з 2000 р. по цей час здійснюється відповідно до постанови Президії НАН України від 22.11.2000 р. № 319 “Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об`єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання “Винахідник року Національній академії наук України”.

Комісією з підведення підсумків конкурсу, до якої входять представники різних наукових установ НАН України, здійснюється аналіз таких показників:

одержано позитивних рішень про видачу патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

подано заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

укладено договорів на передачу технологій;

кількість об`єктів права інтелектуальної власності, створених в установі у звітному році та попередніх роках, що використано у звітному році;

складено звітів про патентні дослідження;

кількість авторів, які подали заявки на винаходи і промислові зразки;

кількість чинних патентів установи тощо.

Розмір премій установам, які посіли призові місця, розраховується на підставі суми балів, набраних установою по всіх показниках, з нормуванням суми балів до кількості науково-технічних працівників установи.

Нормативні акти:

Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 р. № 319 “Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об`єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання “Винахідник року Національній академії наук України” (із змінами).

Постанова Президії НАН України від 07.07.2016 № 147 «Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної інтелектуальної власності та за звання “Винахідник року Національної академії наук України” в 2015 році.