ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Принципи розподілу майнових прав інтелектуальної власності визначені:

  • для технологій та їх складових ― Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (ст.11);
  • для всіх об’єктів права інтелектуальної власності ― Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність», прийнятим у новій редакції 26 листопада 2016 р.

Відповідно до ст. 64 цього Закону «передача майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів державного бюджету, та виплата винагороди творцям за використання зазначених об’єктів здійснюються у порядку, встановленому Законом України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” щодо передачі прав на технології, створені за бюджетні кошти, та виплати винагороди авторам технологій та (або) їх складових».

Наукові дослідження, що фінансуються НАН України

Відповідно до Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами), договору на виконання науково-дослідних робіт та договорів з працівниками – виконавцями НДР:

При створенні ОІВ під час проведення науковою установою досліджень, що фінансуються НАН України за державною тематикою, програмно-цільовою, конкурсною тематикою, а також в рамках відомчої, пошукової тематики, науковій установі належить:

  • право на подачу заявки на одержання охоронних документів на ОІВ, майнові права на які засвідчуються охоронним документом,
  • право на одержання охоронних документів на такі об’єкти.

Наукові дослідження, що фінансуються іншими розпорядниками бюджетних коштів

При проведенні досліджень державної тематики, що фінансуються іншими, ніж НАН України розпорядниками коштів Державного бюджету України за рахунок коштів Державного бюджету, розподіл майнових прав на ОІВ, що створені під час досліджень здійснюється у відповідності до ст. 64 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Наукові дослідження, що фінансуються підприємствами та організаціями

При здійсненні НДДКР за рахунок коштів підприємств, організацій та інших суб’єктів підприємницької діяльності, іноземних та міжнародних організацій науковою установою та Замовником мають бути врегульовані наступні питання:

  • розподіл майнових прав на ОІВ, що створюються під час досліджень,
  • суб’єкти, що отримують охоронні документи на ОІВ,
  • виплати винагороди творцям ОІВ, визначення сторони, що виплачує винагороду.

Нормативні акти

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (ст.11).

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (ст.64).

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами) (пп. 3, 4).

Додаток 4 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затверджений постановою Президії НАН України від 13.04.2011 р. № 111.