ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України здійснюють свою діяльність відповідно до статті 7 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 995 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», розпорядження Президії НАН України від 16.01.07 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами).

Підрозділ може бути утворено:

як науково-дослідний підрозділ (відділ, лабораторія тощо) з відкриттям наукової тематики у відповідності до „Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України” (підрозділ з досліджень питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в галузі спеціалізації установи);

як підрозділ, що виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу.

Фінансування діяльності Підрозділу здійснюється:

за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету (кошти, що передбачаються на діяльність з охорони інтелектуальної власності, проведення кон’юнктурних, маркетингових досліджень, трансфер технологій відомчою тематикою НАН України, програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України, пошуковою тематикою та державною тематикою);

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету, що отримує Установа (надходження від договірної тематики, роялті тощо).

Установа при відкритті нових наукових тем відомчої тематики НАН України (що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату або які здійснюються з урахуванням даних про винаходи та інші об’єкти права інтелектуальної власності), програмно-цільової та конкурсної тематики, передбачають у кошторисах витрат витрати на проведення патентних, патентно-кон’юнктурних досліджень, маркетингових досліджень. що здійснюються виконавцями наукових тем та працівниками Підрозділу.

Основними завданнями Підрозділу є:

проведення та організація досліджень з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються в результаті наукової та науково-технічної діяльності Установи, здійснення патентних досліджень, досліджень на патентну чистоту, забезпечення охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торговельні марки, наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, комп’ютерні програми, бази даних, сорти рослин та інші ОІВ, що створюються в Установі;

проведення та організація маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень;

здійснення заходів з використання результатів НДДКР, об’єктів права інтелектуальної власності наукоємної продукції Установи, підтримка ліцензійної діяльності Установи, трансферу технологій.

Нормативні акти

Розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 01.03.2013 № 142 та від 30.10.2008 р. № 622)

Типове положення «Про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України» (Додаток 1 до розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15)

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України (Додаток 2 до розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15)