ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Наукові установи НАН України укладають з творцями службових об’єктів права інтелектуальної власності договори «Про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання» та додаткові угоди до них.

Договори укладаються на підставі примірних форм договорів затверджених розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 №15 із змінами, а саме:

  • примірного договору «Про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагородила їх використання» (для винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин) та додаткової угоди до договору;
  • примірного договору «Про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання» (для комп’ютерних програми, баз даних, інших об’єктів авторського права, комерційної таємниці) та додаткової угоди до договору.

Договір визначає порядок набуття майнових прав на службові об’єкти права інтелектуальної власності науковою установою НАН України та умови та порядок виплати винагороди творцю цих об’єктів. Договір є рамковим і укладається з працівником один раз. При створенні у подальшому службових ОІВ з працівником укладаються додаткові угоди до договору.

В додатковій угоді визначаються майнові права на щодо створеного ОІВ, які передаються працівником науковій установі, а також розмір винагороди у відповідності до економічної цінності ОІВ.

Договір між творцями об’єкту права інтелектуальної власності

Договір між творцями об’єкту права інтелектуальної власності укладається з метою врегулювання правовідносини між ними у зв’язку зі створенням спільною творчою працею службового ОІВ.
Предметом договору між творцями об’єкту права інтелектуальної власності є розподіл винагороди за створений службовий ОІВ.

Нормативні акти

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 №15 (із змінами) (п.5, п.7).

Примірні договори про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та примірний договір між творцями об’єктів права інтелектуальної власності, затверджені розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 №15 (із змінами).