ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Під час проведення патентних досліджень використовують широке коло джерел патентної та іншої науково-технічної інформації.

Україна

ДП „Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент)
В Укрпатенті створені та функціонують десять доступних через мережу Інтернет    інтерактивних баз даних, а саме в розділі Бази даних та інформаційно-довідкові системи :

спеціалізована БД (СБД) “Винаходи в Україні;

БД “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”;

інтерактивна БД “Промислові зразки, зареєстровані в Україні;

БД “Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні”;

БД “Відомості про добре відомі знаки в Україні”;

БД колективного користування “Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду”;

БД “Електронна версія офіційного бюлетеня “Промислова власність”;

БД “Відомості про судові рішення за результатами розгляду справ щодо об’єктів промислової власності”;

БД “Відомості про міжнародне депонування промислових зразків, які отримали правову охорону в Україні”;

БД “Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які припинена або свідоцтва на які визнано недійсними”;

На веб-сайті Укрпатенту в розділі «Гіперпосилання» розміщено перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті, та Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті.

Бази даних міжнародних організацій

Всесвітня організація інтелектуальної власності

На сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності є пошуковий портал PATENTSCOPE, через який можливо провести пошук опублікованих міжнародних заявок за системою PCT з 1978 р. (2.9 млн. документів); (бібліографічні дані, титульний лист, повний опис, звіт про пошук), а також документів регіональних та національних фондів (57 млн. документів). Мови порталу: англійська, французька, частково російська.

Пошук проводимо через кнопку «Доступ до бази даних PATENTSCOPE». Результатом буде масив документів, при активації яких можна отримати бібліографічні дані, реферат, фігури при можливості.

Європейське патентне відомство (ЄПВ)

База даних ЄПВ містить найбільшу в світі (більше 80 країн і міжнародних організацій) колекцію патентних документів, включаючи колекції документів провідних країн світу, у тому числі США; РСТ; англомовну бібліографію документи Японії. Також повністю представлені патентні документи більшості європейських країн. Патентний пошук Espacenet пропонує безкоштовний доступ до більш ніж 90 млн. патентних документів.

Патентний пошук Espacenet проводиться по трьом типам пошуку: розумний пошук (smart search), розширений пошук (advanced search), пошук за індексами міжнародною патентною класифікацією (Classification search).Пошук можливо проводити німецькою, англійською та французькою мовами.

США

Сайт Патентного відомства США надає доступ до БД описів до патентів США з 1790 р. (PatFT) та патентних заявок з 2001р. (AppFT). Пошук за бібліографічними даними і текстом формули та опису – з 1976 р.

На головній сторінці сайту розміщено три розділи: патенти, знаки для товарів та послуг, навчання та ресурси. Розділ «патенти» складається з підрозділів: початок (Getting started); прикладний процес (Application process); підтримання патенту (maintaining a patent).

В підрозділі прикладний процес (Application process) знаходиться лінк Search for Patents, де в розділі Searching Full Text Patents (Since 1976) можливо провести по ключовим словам швидкий пошук quick Search, Advanced Search – розширений та Patent number search пошук за номером патенту. Результати пошуку можуть бути представлені як бібліографічні дані, реферат, опис винаходу.

Японія

Japan Patent Office патентне відомство Японії, пошуковий сервер якого надає доступ до реферативної патентної БД (PAJ) з 1993 р. на англійскій мові. Існує пошук по бібліографічним даним та тексту реферату.

Для проведення патентного пошуку відкриваємо Japan platform for patent information. Пошук для винаходів та корисних моделей можливо провести за номером заявки (Number search) або по ключовим словам (Text search). При проведенні пошуку за ключовими словами активуємо в розділі «Text search» підрозділ «PAJ». В розділі Searching PAJ в підрозділі «Abstract» вводимо необхідне ключове слово пошуку та активуємо внизу веб сторінки «search». При відкритті нової вебсторінки внизу буде показано кількість знайденим матеріалів. Для відкриття знайденого масиву документів, активуємо «View list». Як результат пошуку, надається бібліографічні дані, реферат, при необхідності фігури.

Росія

На сайті Федерального інституту промислової власності служби в рубриці Інформаційні ресурси можливо провести пошук по винаходам, рефератам патентних документів на російській та англійській мові, перспективним винаходам, корисним моделям, товарним знакам, загальновідомим товарним знакам, зазначенняv походження товарів,  промисловим зразкам, комп’ютерним програмам, базам даних, топологіям інтегральних мікросхем, класифікаторам та документам офіційних бюлетенів за останній місяць.

Для ознайомлення з роботою інформаційно-пошукової системи можливо скористуватися Інструкцією для роботи з Інтернет ресурсами ФІПВ.

Для ознайомлення з документом в повному обсязі можна скористатися розділом сайту Открытые реестры. Пошук відбувається для конкретного документу по його номеру. Як результат користувач отримує: бібліографічні дані заявки, опис, формулу, реферат та креслення.

Інколи надаються лише бібліографічні дані заявки.

Документи реєстру містять інформацію про правовий статус патентів, що виводиться на кольоровому полі над бібліографією:

Чорне поле – патент припинив строк дії;

Зелене – патент діє;

Жовте – патент в найближчий час може припинити строк дії (в відповідності до статі 30 Патентного закону);

Червоне поле – дія патенту може бути відновлена.

Китайська народна республіка

На сайті Патентного відомства Китайської народної республіки розміщено базу даних інформації про винаходи з 1985 р., пошукова сторінка англомовна. Пошук можливо провести за номером заявки, публікації заявки, по ПІБ автора, ПІБ патентного повіреного, ключовим словам. Результат пошуку – бібліографічні дані, англомовні реферати, машинний переклад з китайської на англійську формули винаходу та повного опису.

Пошукова система патентів Google

Пошукова система, надає можливість проведення пошуку за ключовими словами. Як результат можливо отримати масив інформації, при активації однієї з знайдених заявок, будуть бібліографічні дані, опис, реферат, формула заявки.