ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Рекомендації «Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю» підготовлені фахівцями Університету Тарту, Естонія та Центру інтелектуальної власності та передачі технологій в рамках проекту «Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях», що здійснювався  за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії.

У Рекомендаціях обговорюється досвід наукових установ та університетів держав-членів ЄС з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, а також реалізації Рекомендацій Європейської комісії «Щодо управління правами інтелектуальної власності та Кодекс практики для університетів та інших державних науково-дослідних організацій», 2008 та Повідомлення Європейської комісії «Покращення трансферу знань між дослідницькими інститутами та промисловістю у всій Європі: залучення відкритих інновацій – Упровадження Лісабонської стратегії», 2007.

У Рекомендація з врахуванням досвіду ЄС наведені питання:

  • вдосконалення організаційного, правового забезпечення передачі знань в наукових установах та вищих навчальних закладах в Україні;
  • діяльності відділів з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій;
  • управління інтелектуальною власністю;
  • відкритого доступу до наукових публікацій;
  • укладання контрактів з підприємствами тощо.

Також наведено заходи, які доцільно здійснити для стимулювання передачі знань на державному рівні.

Рекомендації можуть бути використані при вдосконаленні діяльності наукових установ з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій.

Нормативні акти

Commission recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations, 2008/416/EC.

Рекомендації – передача знань (pdf)

428 Downloads