ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Облік об’єктів права інтелектуальної власності науковими установами здійснюється відповідно до Наказу Державного комітету статистики України № 469 від 10.08.2004 № 469 “Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій)”.

Форми первинної облікової документації з обліку об’єктів права інтелектуальної власності включають:

  • Форма № ІВ-1 Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні;
  • Форма № ІВ-2 Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані до компетентних органів іноземних держав;
  • Форма № ІВ-3 Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем;
  • Форма № ІВ-4 Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій;
  • Форма № ІВ-5 Заява про раціоналізаторську пропозицію;
  • Форма № ІВ-6 Акт про використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Увагу слід привернути щодо заповнення Форм № ІВ-1 Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні та Форми № ІВ-3 Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем. В подальшому, дані журналів реєстрації  будуть необхідні для:

  • якісного контролю створення та використання ОПІВ;
  • оформлення документів щодо взяття ОПІВ на бухгалтерський облік;
  • оформлення річного звіту діяльності підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
  • швидкого користування даними щодо ОПІВ без пошуку самих документів тощо.

 

Нормативні акти

Наказ Державного комітету статистики України від 10.08.2004 № 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографі й) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення».