ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Проведення патентних досліджень та складання звітів про патентні дослідження виконують на всіх етапах життєвого циклу продукту (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин) та способу, зокрема, у складі таких робіт, як:

виконання НДР, ДКР;

науково-технічного співробітництва;

реалізації об’єктів господарської діяльності;

правової охорони об’єктів промислової власності тощо.

Метою патентних досліджень є виявлення закономірностей та тенденцій розвитку об`єктів техніки. Патентні дослідження також дозволяють об`єктивно оцінити технічний рівень и конкурентоспроможність об`єкта господарчої діяльності, що є основою для комерціалізації нової наукової розробки.

Відповідно до Державного стандарту України 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» установи НАН України проводять патентні дослідження з метою виявлення патентної ситуації щодо об’єктів права інтелектуальної власності з метою подальшого їх патентування.

Державний стандарт України 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення» установлює основні положення, порядок складання та оформлення патентного формуляра – офіційного інформаційного документа, який засвідчує стан об’єкта господарської діяльності як товару. Патентний формуляр, складений в результаті патентних досліджень та на основі звіту про патентні дослідження, застосовується для забезпечення використання об’єкта господарської діяльності у державі та за кордоном без порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об‘єкти промислової власності.

Постановою Президії НАН України від 22.11.2000 р. № 319 (Додаток 4) затверджено Порядок проведення патентних досліджень в установах НАН України.

З метою підвищення рівня виконуваних НДР і ДКР, створення охороноздатних і конкурентноздатних розробок в установах і організаціях НАН України постановою визначено, що установи та організації НАН України мають:

  1. З 01.01.2001 приймати і затверджувати документацію щодо НДР і ДКР, які фінансуються з держбюджету, за наявності звіту про патентні дослідження.
  2. Проводити патентні дослідження на стадії включення розробок в план НДР і ДКР з метою уникнення дублювання тематики.
  3. Проводити патентні дослідження з метою перевірки на патентну чистоту закінчених НДР і ДКР і включати патентний формуляр до складу технічної документації.
  4. Витрати на проведення робіт з патентних досліджень передбачати в складі витрат на виконання НДР і ДКР.
  5. Патентні дослідження і складання звітів і патентних формулярів здійснюють підрозділи-виконавці НДР і ДКР за методичною допомогою працівників патентно-ліцензійних підрозділів.
  6. Відділенням НАН України приймати документи із закінчених НДР і ДКР за наявності звіту про патентні дослідження.

Нормативні акти

ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення», К: Введено у дію з 1 січня 1998 року, – Держстандарт України, – 34 с.

ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення», К: Введено у дію з 1 січня 1998 року, – Держстандарт України, – 24 с.

Порядок проведення патентних досліджень в установах НАН України. Додаток 4 до постанови Президії НАН України від 22.11.2000 р. № 319 «Про проведення в Національній академії наук конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання «Винахідник року Національної академії наук України»».

Рекомендації

Патентні дослідження. Методичні рекомендації/ За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 1999. – 264 с.

Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об`єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації/ За ред. В.Л. Петрова. – К.: «Нора прінт», 2000. – 127 с.