ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

У 2008 р. Президією НАН України було прийнято пакет документів, що визначає політику НАН України у сфері інтелектуальної власності. При її розробці використовувався досвід Всесвітньої організації інтелектуальної власності з підготовки рекомендацій стосовно політики у сфері інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних установ; документи Європейської комісії, зокрема, Повідомлення «Рекомендації Комісії щодо управління правами інтелектуальної власності у діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та державних науково-дослідних організацій» від 10.04.2008 р.

Також застосовувався досвід з розробки політики у сфері інтелектуальної власності провідних наукових установ та університетів країн Європи та США, досвід діяльності підрозділів з винахідницької діяльності наукових установ НАН України.

При цьому метою було систематизувати в одному документі норми, що стосуються питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій бюджетних установ, які прийнято у різних нормативних актах, а також заповнити прогалини щодо регулювання використання об’єктів права інтелектуальної власності: питань, що стосуються виплати винагороди творцям, розподілу прав інтелектуальної власності у договорах НДДКР з підприємствами тощо.

Документи НАН України, що стосуються політики у сфері інтелектуальної власності включають:

 • розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 03.2013 № 142 та від 30.10.2008 р. № 622, від 15.06.2015 р. № 430, від 17.05.2016 р. № 293):

Затверджені розпорядженням:

 • Типове положення «Про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України» (додаток 1);
 • Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України (додаток 2);
 • Примірні договори про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та примірний договір між творцями об’єктів права інтелектуальної власності.

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України спрямовано на врегулювання таких питань:

 • організація діяльності зі створення, охорони та використання права інтелектуальної власності в НАН України;
 • питання охорони інтелектуальної власності, які необхідно узгоджувати при проведенні досліджень державної тематики, програмно-цільової, конкурсної тематики, що фінансується НАН України, а також відомчої та пошукової тематики;
 • питання охорони інтелектуальної власності при здійсненні договірної тематики за рахунок коштів підприємств (суб’єктів господарювання);
 • правовідносини з приводу створених службових об’єктів права інтелектуальної власності;
 • використання об’єктів права інтелектуальної власності:
  • використання раніше отриманих результатів;
  • укладання договорів на використання об’єктів права інтелектуальної власності;
  • особливості використання об’єктів права інтелектуальної власності при виконанні конкурсних науково-технічних та інноваційних проектів;
  • особливості використання об’єктів права інтелектуальної власності при формуванні статутного капіталу господарського товариства;
  • здійснення заходів з використання об’єктів права інтелектуальної власності;
 • стимулювання створення, використання об’єктів права інтелектуальної власності;
  • виплата винагороди творцям службових об’єктів права інтелектуальної власності;
  • особливості виплати винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер;
  • конкурс НАН України з результатів діяльності установ зі створення, охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності та за звання “Винахідник року НАН України”;
  • здійснення інших заходів;
 • проведення патентних досліджень;
 • охорона конфіденційної інформації;
 • фінансування діяльності зі створення, охорони та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності;
 • бухгалтерський облік нематеріальних активів;
 • звітність з питань охорони об’єктів права інтелектуальної власності, врахування діяльності зі створення, охорони та комерціалізації цих об’єктів при відкритті наукових тем та прийнятті реультатів наукових та науково-технічних досліджень;
 • підвищення кваліфікації працівників;
 • планування проведення патентних, маркетингових досліджень.

Основні принципи політики включають:

 • утворення в наукових установах НАН України підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • закріплення прав інтелектуальної власності на службові ОІВ за науковою установою з зобов’язаннями виплат працівнику винагороди при отриманні роялті чи інших доходів від використання ОІВ;
 • визначення принципів набуття та розподілу прав на ОІВ, що створюються під час договорів НДДКР між науковими установами та підприємствами та організаціями;
 • відповідно до положень ст. 64 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» – закріплення прав на ОІВ, створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів головними розпорядниками коштів, за науковими установами (за виключенням ОІВ, що віднесено до державної таємниці);
 • врахування при виконанні договорів НДДКР прав наукових установ на раніше створені ОІВ та визначення умов використання таких ОІВ підприємствами та організаціями при виконанні договору, а також отриманих в рамках договору нових результатів досліджень;
 • виплату працівнику не менше 2 відсотків валового доходу від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОІВ; при укладанні ліцензійного договору – в сумі не менше 30% доходу від сум доходів, що отримані за договором. Можливість передбачити у колективному договорі виплату винахідникам та авторам разової премії при отриманні охоронного документу на ОІВ тощо;
 • визначення, що у колективних договорах наукові установи можуть визначати принципи розподілу коштів, що отримує Установа від використання ОІВ, між: творцями ОІВ, підрозділом, в якому вони працюють, а також Установою тощо.

До політики НАН України у сфері інтелектуальної власності входять також окремі акти та рекомендації, що стосуються створення товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності; обліку нематеріальних активів; проведення конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності тощо. Перелік актів НАН України наведено на сайті http://ipr.nas.gov.ua/.

Нормативні акти

 1. Розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 03.2013 № 142 та від 30.10.2008 р. № 622, від 15.06.2015 р. № 430, від 17.05.2016 р. № 293).
 2. Типове положення «Про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України» (додаток 1 до розпорядження)
 3. Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України (додаток 2)
 4. Примірні договори про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та примірний договір між творцями об’єктів права інтелектуальної власності