ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

При виданні наукових статей та монографій виникає значне коло питань охорони авторського права, що безпосередньо стосуються авторів, наукових установ, видавництв.

Вказане включає:

  • визначення майнових прав на твори, що створюються авторами у зв’язку з виконанням трудового договору;
  • які майнові права інтелектуальної власності на твір мають належати науковій установі або передані установі для здійснення видання творів;
  • на підставі яких наданих майнових прав інтелектуальної власності видавництво може здійснювати діяльність з видання наукових журналів та монографій;
  • які вимоги існують для укладання договорів між авторами та науковими установами та між науковими установами та видавництвами;
  • особливості застосування авторського права при співавторстві, виданні журналів, збірників та інших складених творів, географічних карт, атласів; використання знака авторського права у наукових журналах та монографіях; особливості наведення цитат та використання у творах фотографій, малюнків та інших творів, майнові права на які належать іншим авторам тощо.

Суттєвим є з’ясування особливостей застосування авторського права авторами, науковими установами, видавництвами в цілях правомірного використання творів та забезпечення ефективного захисту авторського права.

Актуальним питанням є охорона авторського права на твори у цифровому вигляді, у тому числі, при розміщенні твору на веб-сайтах наукових установ, його розповсюдженні з некомерційною та комерційною метою.

Надання доступу та розповсюдження наукових статей он-лайн є знаковою подією сьогодення. Практичне значення для наукових установ в Україні набувають питання:

  • охорони авторського права при виданні журналів вільного доступу;
  • некомерційного та комерційного використання творів у цифровому вигляді;
  • визначення ліцензій вільного доступу, що мають застосовуватися тощо.

Зазначимо, що в Європейському Союзі, США напрацьовано значний досвід використання різних моделей вільного доступу до наукової інформації, а також використання ліцензій вільного доступу. Багатьма видавництвами здійснюється видання творів й на умовах вільного доступу, а також через комерційне розповсюдження. При цьому, для творів, для яких надано «Зелений вільний доступ», звичайно застосовується модель некомерційного використання та отримання дозволу на комерційне використання.

В Україні становлення практики та законодавчої бази щодо застосування вільного доступу до наукових журналів та інших видань знаходиться у розвитку. Актуальним питанням є адаптація сучасних видавничих моделей охорони авторського права на наукові статті та монографії з врахуванням реалій України.

Вказані питання розглянуті у підготовленому ВД «Академперіодика»  НАН України виданні Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації)/ Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун.― Київ: Академперіодика, 2017. ― 110 с., а також низці статей.

Література:

Авторське право у видавничій діяльності наукових установ / О.Г. Вакаренко, Ю.М. Капіца / Вісник Національної академії наук України. 2018. № 2. С. 97–106. (pdf)

281 Downloads

Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації) / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун. Київ: Академперіодика, 2017. 110 с. (pdf)

319 Downloads

Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Відкрита наука та інтелектуальна власність. Інформація і право. № 2(45). 2023, с. 73-87 (pdf)

86 Downloads

Капіца Ю.М. Видавничий процес і авторське право / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2019, № 16. С. 59-73. (pdf)

1182 Downloads

Шахбазян К.С. Політика видавців наукових журналів та монографій у сфері авторського права / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2019, № 16. С. 74-82. (pdf)

553 Downloads

Шахбазян К.С. Вимоги щодо охорони авторського права для розміщення статей наукових журналів у бібліографічних та реферативних базах даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus International тощо / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2018, № 15. С. 46-52. (pdf)

512 Downloads

Капіца Ю.М. Охорона авторського права на наукові журнали та монографії у цифровому вигляді для забезпечення використання іноземними користувачами / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2018, № 15. С. 39-45. (pdf)

347 Downloads

Капіца Ю.М., Махновський Д.С. Укладання договорів між науковими установами, працівниками та видавництвами про видання наукових журналів і монографій / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2017, № 14. С. 43-50. (pdf)

813 Downloads

Шахбазян К.С. Застосування в наукових публікаціях цитат із опублікованих творів, права на які належать іншим авторам / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2017, № 14. С. 51-58. (pdf)

2561 Downloads

Капіца Ю.М. Директива ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку: нові виміри чи нові випробування? / Інтелектуальна власність, 2019. № 8. С. 6–22. (pdf)

921 Downloads

Капіца Ю.М. Тексти, музика, зображення, що створюються штучним інтелектом: до визначення моделі правової охорони/ Інформація і право. 2021. № 1(36). С. 45‒54 (pdf).

413 Downloads