ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Для наукових журналів НАН України характерним є розміщення матеріалів (творів) в електронному середовищі без додаткових застережень щодо охорони авторського права та без зазначення видів ліцензій, за якими надається доступ до матеріалів. Також це стосується випадків розміщення англійської версії публікацій статті, адже ряд видань НАН України публікується англійською мовою.

Відзначимо, що застосування авторсько-правових застережень, у тому числі ліцензій вільного доступу, є певним стандартом представлення наукових видань в електронному вигляді.

Відсутність будь-яких авторсько-правових застережень, ліцензійної політики наукової установи (видавництва) на цей час не відповідає стандартам представлення наукової продукції у міжнародному обміні.

З врахуванням наведеного, а також досвіду іноземних видавництв щодо розповсюдження наукових видань, наявних видів ліцензій відкритого доступу, доцільно запропонувати такі кроки:

І. Розробка авторсько-правових застережень при передплатному виданні журналів у електронному вигляді для користувачів з України та іноземних країн.

ІІ. Розробка авторсько-правових застережень та визначення виду ліцензії вільного доступу, за умовами якої наукова установа (видавництво) надає доступ до наукових видань в електронному вигляді при вільному доступі.

При розробці таких застережень та застосуванні ліцензії відкритого доступу можливі такі варіанти:

Розробка та застосування власного виду ліцензії;

Застосування одного з видів ліцензій Creative Commons.

ІІІ. Використання ліцензій Creative Commons.

Найбільш поширеним в держава-членах ЄС та інших країнах є застосування ліцензій Creative Commons (далі – ліцензії СС)1.

Законодавством України на цей час не передбачено укладання ліцензійних договорів не у письмовій формі. В то же час зазначення того чи іншого виду ліцензій Creative Commons на сайтах наукових установ-видавництв (до внесення змін до законодавства щодо можливості укладання ліцензійних договорів за публічною офертою без дотримання письмової форми укладання ліцензійних договорів) буде означати, що наукова установа (видавництво) надає визначений ліцензією певний більший обсяг використання творів ніж передбачено випадками вільного використання творів, визначеними ст. 21-23 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Використання творів в межах дозволеному ліцензією не буде науковою установою (видавництво) розцінюватися як порушення авторського права. Проте, наприклад, якщо така ліцензія передбачає вільне розповсюдження твору, однак заборону комерційного використання, комерційне використання твору буде розцінюватися як порушення авторського права з відповідною цивільною, адміністративною та кримінальною відповідальністю за порушення майнових прав.

Доцільно взяти до уваги, що за ліцензіями СС може бути надано право використання твору в наступних формах: відтворення твору, переказ або інша переробка твору, розповсюдження твору, право на публічне виконання, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю, доведення твору до загального відома, а також право на використання твору в складеному творі.

Аналіз практики застосування ліцензій відкритого доступу свідчить про можливість застосування таких ліцензій вільного доступу при наданні доступу до наукових статей:

Варіант 1.

CC Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC-BY-NC-ND)

«Атрибуція (із зазначенням авторства) — Некомерційне використання — Без похідних творів»)

При цьому:

 

Attribution (скорочено BY)

Користувач має вказати авторство твору

 

Noncommercial (скорочено NC)

Забороняється використовувати твір з комерційною метою

 

No Derivative Works (скорочено ND)

Забороняється створювати похідні твори на основі даного твору

Ця ліцензія – сама обмежуюча з шести основних ліцензій, що дозволяє тільки відтворення і розповсюдження твору в некомерційних цілях, за умови дотримання права автора на ім’я та забороняє створення та розповсюдження похідних творів з використанням матеріалів наукової статті.

Варіант 2.

 

CC Attribution No Derivatives (CC-BY-ND)

«Атрибуція (із зазначення авторства) — Без похідних творів»

 

Attribution (скорочено BY)

Користувач має вказати авторство твору

 

No Derivative Works (скорочено ND)

Забороняється створювати похідні твори на основі даного твору

Вказана ліцензія дозволяє як некомерційне, так і комерційне використання твору, проте не дозволяється використання твору для створення похідного твору та їх розповсюдження.

Відзначимо, що заборона створення похідного твору не включає випадки вільного використання твору, визначені ст. 21-23 Законом України «Про авторське право і суміжні права».

Нормативні акти

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

________________________________________________

1 Детальніше див. про ліцензії Creative Commmons: https://creativecommons.org/

Література:

  1. Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі / Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 13, 2016.―C. 62–70. (pdf)
  2. 1346 Downloads
  3. Капіца Ю.М. Охорона авторського права при комерційному розповсюдженні або вільному доступі до електронних наукових видань у мережі Інтернет: вимоги, обмеження, досвід / Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 11, 2015.―C. 45–55. (pdf)
  4. 377 Downloads
  5. Дишлова Ю. Г. Напрями вдосконалення нормативно-правових засад формування електронних фондів бібліотек України / Вісник. Випуск 36, 2012.― 10 с.
  6. Рекомендації щодо застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів та збірників наукових праць в електронному середовищі від 15.01.2018 (pdf)
  7. 658 Downloads
  8. Лист ЦДІВТТ НАН України від 15.01.2018 № 2/2018 щодо застосування ліцензій вільного доступу (pdf)
  9. 307 Downloads