ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Необхідність визначення вартості майнових прав інтелектуальної власності виникає при:

 • внесенні до статутного капіталу господарського товариства, наукового парку майнових прав інтелектуальної власності;
 • укладанні договорів про спільну діяльність;
 • укладанні ліцензійних договорів, договорів на передання ноу – хау;
 • бухгалтерському обліку нематеріальних активів;
 • визначення збитків при несанкціонованому використанні об’єктів права інтелектуальної власності тощо.

Оцінка майна та майнових прав в Україні регламентується Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та здійснюється  у відповідності до національних стандартів. Діяльність суб’єктів оціночної діяльності підлягає ліцензуванню.

Випадки, коли оцінка має здійснюватися лише сертифікованими оцінювачами, визначені Законом  України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (ст. 7) та включає, зокрема, внесення державними науковими установами та державними університетами, академіями, інститутами майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств.

Є питання щодо оцінки майнових прав, які не потребують спеціальної освіти і які наукові установи можуть розв’язувати самостійно, а саме: розрахунок вартості прав на об’єкти інтелектуальної за витратним підходом при бухгалтерському обіку нематеріальних активів; визначення ціни ліцензії тощо.

Проте консультації з професійними оцінювачами, що мають досвід оцінки у науково-технічній сфері, можуть допомогти визначити межі вартості майнових прав інтелектуальної власності, роялті при укладанні договорів про передачу технологій та інших договорів.

Згідно з Міжнародними стандартами оцінки та Національним стандартом № 1 під час визначення вартості майна та майнових прав використовують три основних підходи – витратний, доходний та порівняльний. Кожному з підходів притамані свої методи оцінки.

Витратний підхід Порівняльний підхід Прибутковий підхід
Метод первісних витрат

Метод вартості заміщення

Метод вартості відтворення

Метод порівняння продаж Метод роялті

Метод дисконтування грошового потоку

Метод прямої капіталізації

Експрес –оцінка

Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України є суб’єктом оціночної діяльності, що відповідно до Сертифікату Фонду державного майна України здійснює:

 • оцінку майнових прав та нематеріальних активів,
 • оцінку прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 

Нормативні акти

 1. Закон  України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
 2. Національний стандарт України № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440.
 3. Національний стандарт України № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної, затверджений постановою Кабінету Міністрів України    від 3 жовтня 2007 р. N 1185.
 4. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затверджена наказом Фонду державного майна України від 25.06.2008 № 740.
 5. Капіца Ю.М., Мальчевський І.А., Федченко Л.Ю., Аралова Н.І.. Рекомендації з оцінки вартості інтелектуальної власності.—К., 2001, “Академперіодика”.—40 С.