ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Контроль діяльності у сфері трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності в наукових установах НАН України здійснюється відповідно до пп. 10 – 15 частини другої статті 8 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та розроблених на його виконання Методичних рекомендації, затверджених розпорядженням Президії НАН України «Про затвердження Методичних рекомендації щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій» від 09.02.15 №  61.

Відповідно до п. 2 розпорядження Президії НАН України від 09.02.15 № 61 перевірка діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій здійснюється Відділом внутрішнього аудиту НАН України та комісіями з перевірки діяльності наукових установ НАН України

При проведенні перевірок здійснюється аналіз та перевірка за такими напрямами:

  • організація діяльності наукової установи щодо трансферу технологій, інноваційної діяльності та охорони інтелектуальної власності;
  • діяльність наукової установи з передачі майнових прав на технології та їх складові
  • діяльність наукової установи з обліку технологій та/або їх складових у складі майна наукової установи, у тому числі нематеріальних активів, які є складовими технологій.
  • діяльність наукової установи з виплати винагороди авторам технологій, об’єктів права інтелектуальної власності відповідно до укладеного з ними договору.
  • аналіз показників діяльності наукової установи у сфері створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності
  • подання звітності наукової установи про наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність та у сфері трансферу технологій.

 

Нормативні акти

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (пп. 10 – 15 частини другої ст. 8).

Розпорядження Президії НАН України «Про затвердження Методичних рекомендації щодо перевірки діяльності наукових установ НАН України з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій» від 09.02.15 № 61 (п. 2).