ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Результати конкурсу за 2016 рік

За результатами конкурсу за 2016 рік згідно з постановою Президії НАН України від від 17.05.2017 р. № 133 присуджені призові місця по НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності з нагородженням Почесними грамотами Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України таким інститутам:

Перше місце

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України ;

Друге місце

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Третє місце

Інститут технічної теплофізики НАН України.

По відділенням НАН України

По Відділенню математики НАН України

(не присуджено)

По Відділенню інформатики НАН України

Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України – перше місце

Міжнародному науково-навчальному центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України – друге місце

По Відділенню механіки НАН України

Інституту геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України – перше місце

Інституту технічної механіки НАН України та ДКА України – друге місце

По Відділенню фізики і астрономії НАН України

Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України – перше місце

Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України – друге місце

Інституту радіофізики та електроніки ім.О.Я. Усикова НАН України – третє місце

По Відділенню наук про Землю НАН України

Державній науковій установі «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України» – перше місце

Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України – друге місце

По Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

Інституту термоелектрики НАН України та МОН України – перше місце

Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України – друге місце

Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України – третє місце

Державній науковій установі «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» – четверте місце

По Відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України

Інституту технічної теплофізики НАН України – перше місце

Інституту газу НАН України – друге місце

Інституту проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного – третє місце

По Відділенню ядерної фізики та енергетики НАН України

Державній установі «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» – перше місце

По Відділенню хімії НАН України

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України – перше місце

Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України – друге місце

Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України – третє місце

По Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України – перше місце

Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України – друге місце

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України – третє місце

По Відділенню загальної біології НАН України

Інституту фізіології рослин і генетики НАН України – перше місце

Національному ботанічному саду ім.М.М.Гришка НАН України – друге місце.