ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

За результатами конкурсу за 2014 рік згідно з постановою Президії НАН України від 13.05.2015 № 132 присуджені призові місця по НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності таким інститутам:

По Національній академії наук України:

Перше місце

Інститут транспортних систем і технологій НАН України

Друге місце

Інститут термоелектрики НАН України та МОН України

Третє місце

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

 

По відділенням НАН України

По Відділенню математики НАН України

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем  механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України – перше місце.

По Відділенню інформатики НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України – перше місце.

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України – друге місце.

По Відділенню механіки НАН України

Інститут транспортних систем і технологій НАН України – перше місце.

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України – друге місце.

По Відділенню фізики і астрономії НАН України

Інститут металофізики  ім. Г.В. Курдюмова НАН України – перше місце.

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України – друге місце.

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України – третє місце.

По Відділенню наук про Землю НАН України

Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України – перше місце.

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України – друге місце.

Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України – третє місце.

По Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

Інститут термоелектрики НАН України та МОН України – перше місце.

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України – друге місце.

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України – третє місце.

ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України – четверте місце.

По Відділенню фізико-технічних проблем  енергетики НАН України

Інститут технічної теплофізики НАН України – перше місце.

Інститут газу НАН України – друге місце.

По Відділенню ядерної фізики та енергетики НАН України

Інститут прикладної фізики НАН України – перше місце.

По Відділенню хімії НАН України

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України – перше місце.

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України – друге місце.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України – третє місце.

По Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України – перше        місце.

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України – друге місце.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України – третє місце.

По Відділенню загальної біології НАН України

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України – перше місце.

Національний ботанічнийу сад ім. М.М. Гришка НАН України – друге місце.

Інститут гідробіології НАН України – третє місце.