ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

За результатами конкурсу за 2015 рік згідно з постановою Президії НАН України від 07.07.2016 № 147 присуджені призові місця по НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності таким інститутам:

По Національній академії наук України:

Перше місце

Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України

Друге місце

Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України

Третє місце

Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

 

По відділенням НАН України

По Відділенню математики НАН України

(Не присуджено).

По Відділенню інформатики НАН України

Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України – перше місце

Ужгородському науково-технологічному центру матеріалів оптичних носіїв інформації Інституту проблем реєстрації інформації НАН України – друге місце.

По Відділенню механіки НАН України

Інституту транспортних систем і технологій НАН України – перше місце

Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України – друге місце.

По Відділенню фізики і астрономії НАН України

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України – перше місце

Інституту металофізики  ім. Г.В.Курдюмова НАН України – друге місце

Інституту електронної фізики НАН України – третє місце.

По Відділенню наук про Землю НАН України

Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України – перше місце

Державній науковій установі «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення»НАН України – друге місце

Карпатському відділенню Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України НАН України – третє місце.

По Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України – перше місце. Інституту термоелектрики НАН України та МОН України – друге місце

Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України – третє місце

Інституту чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України – четверте місце.

По Відділенню фізико-технічних проблем  енергетики НАН України

Інституту технічної теплофізики НАН України – перше місце

Інституту газу НАН України – друге місце.

По Відділенню ядерної фізики та енергетики НАН України

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» НАН України – перше місце.

По Відділенню хімії НАН України

Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України – перше місце

Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України – друге місце

Фізико-хімічному  інституту ім. О.В.Богатського НАН України – третє місце.

По Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України – перше місце

Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України – друге місце

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України – третє місце.

По Відділенню загальної біології НАН України

Інститу фізіології рослин і генетики НАН України – перше місце

Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України – друге місце

Донецькому ботанічному саду НАН України – третє місце.