ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Конкурс установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання «Винахідник року Національної академії наук України»

За результатами конкурсу за 2019 рік згідно з постановою Президії НАН України від 21.05.2020 № 104 присуджені призові місця по НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності таким інститутам:

Архів результатів:
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік

По Національній академії наук України:

Перше місце Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Друге місце Інститут технічної теплофізики НАН України
Третє місце Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

 

По відділенням НАН України

Відділення інформатики НАН України
Перше місце Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України
Друге місце Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
 

Відділення механіки НАН України

Перше місце Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України
Друге місце Інститут транспортних систем і технологій НАН України
 

Відділення фізики і астрономії НАН України

Перше місце Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
Друге місце Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова НАН України
Третє місце Інститут магнетизму НАН України
 

Відділення наук про Землю НАН України

Перше місце Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України
Друге місце Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України
 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

Перше місце Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Друге місце Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Третє місце ДНУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»
Четверте місце
Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

Перше місце Інститут технічної теплофізики НАН України
Друге місце Інституту електродинаміки НАН України
Третє місце Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
Перше місце Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
 

Відділення хімії НАН України

Перше місце Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
Друге місце Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Третє місце Інституту сорбції і проблем ендоекології НАН України
 

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

Перше місце Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Друге місце Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Третє місце Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України
 

Відділення загальної біології НАН України

Перше місце Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Друге місце Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

 
Архів результатів конкурсів:

Результати конкурсу за 2014 рік

Результати конкурсу за 2015 рік

Результати конкурсу за 2016 рік

Результати конкурсу за 2017 рік

Результати конкурсу за 2018 рік

 

Конкурс було започатковано НАН України у середині 70-х років 20 століття. Проведення конкурсу здійснювалося відповідно до постанови Президії АН України від 05.06.91 р. № 159/3/П-1 «Про проведення в Академії наук УРСР конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій, раціоналізаторській та патентно-ліцензійній роботі в установах Академії наук УРСР та за звання «Кращий винахідник Академії наук УРСР» та з 2000 р. по цей час здійснюється відповідно до постанови Президії НАН України від 22.11.2000 р. № 319 “Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об`єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання “Винахідник року Національній академії наук України”.

Комісією з підведення підсумків конкурсу, до якої входять представники різних наукових установ НАН України, здійснюється аналіз таких показників:

одержано позитивних рішень про видачу патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

подано заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

укладено договорів на передачу технологій;

кількість об`єктів права інтелектуальної власності, створених в установі у звітному році та попередніх роках, що використано у звітному році;

складено звітів про патентні дослідження;

кількість авторів, які подали заявки на винаходи і промислові зразки;

кількість чинних патентів установи тощо.

Розмір премій установам, які посіли призові місця, розраховується на підставі суми балів, набраних установою по всіх показниках, з нормуванням суми балів до кількості науково-технічних працівників установи.

Нормативні акти:

Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 р. № 319 “Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об`єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання “Винахідник року Національній академії наук України” (із змінами).

Постанова Президії НАН України від 07.07.2016 № 147 «Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної інтелектуальної власності та за звання “Винахідник року Національної академії наук України” в 2015 році.