ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

asdbЗастосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів та збірників наукових праць в електронному середовищі є актуальним у зв’язку з широким використанням таких ліцензій у міжнародній практиці, іноземними науковими установами та університетами, а також у зв’язку з врегулювання витань відкритого доступу при реєстрації українських наукових журналів у міжнародних наукометричних базах даних.

Також, практика застосування ліцензій відкритого доступу свідчить, що при розміщенні матеріалів наукових журналів для відкритого доступу ―  посилання на відповідні ліцензії не здійснюється, або інколи здійснюється помилково з зазначенням виду ліцензій, що призначені для розробки відкритого програмного забезпечення або Вікіпедії, та які передбачають можливість змін та доповнень наукових статей без відома авторів, додавання нових авторів, тощо.

Застосування ліцензій відкритого доступу також ускладнено у зв’язку з існуючими на цей час законодавчими обмеженнями з їх використання.

У зв’язку з зазначеним та запитами наукових установ щодо застосування ліцензій відкритого доступу Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України в рамках виконання наукової теми ВД «Академперіодика» НАН України підготовлені

Icon

Рекомендації щодо застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів та збірників наукових праць в електронному середовищі від 15.01.2018

Icon

Лист ЦДІВТТ НАН України від 15.01.2018 № 2/2018 щодо застосування ліцензій вільного доступу

У рекомендаціях наведена інформація щодо:

  • поняття та видів ліцензій відкритого (вільного) доступу;
  • ліцензій Creative Commons;
  • використання ліцензій відкритого доступу в Україні;
  • видів ліцензій, застосування яких є рекомендованим при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі;
  • факторів, що можуть братися до уваги при визначенні типу ліцензії на використання матеріалів наукових журналів.

Зміст Рекомендацій спрямовано на надання додаткової інформації науковим установам при опрацюванні питань застосування ліцензій відкритого доступу. Доцільним є обговорення проблематики застосування ліцензій відкритого доступу на різних форумах.

Після ухвалення змін до законодавства України щодо застосування ліцензій відкритого доступу актуальним є обговорення, прийняття НАН України та впровадження стандартів застосування ліцензій вільного доступу в наукових установах, що враховували б кращу світову практику та специфіку законодавства України.

При питаннях щодо Рекомендацій – просимо звертатися до працівників Центру