ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

ur_mПідготовка та перепідготовки фахівців у галузі інтелектуальної власності, а також підвищення їх кваліфікації для академічних наукових установ набуває суттєвого значення у зв’язку з утворення відповідно до ст. 8 Закону України ”Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” в наукових установах, вищих навчальних закладах підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Організація навчання є нагальним питанням, враховуючи важливість професійної організації комерціалізації результатів досліджень, забезпечення при цьому вимог законодавства та необхідність підвищення рівня знань працівників з питань інноваційного менеджменту, маркетингу, трансферу технологій, охорони інтелектуальної власності.

В НАН України на цей час утворено 92 підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в наукових установах.

Якщо до 1991 р. підготовка та перепідготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності здійснювалася централізовано через спеціалізовані навчальні заклади, то після 1991 р. цілеспрямована підготовка таких фахівців за рахунок державного замовлення для наукових установ та вищих навчальних закладів була відсутня.

Слід зазначити, що перепідготовка фахівців з охорони інтелектуальної власності коштує 20 тис. грн. та більше. Вказані суми не є можливими сплачувати науковими установами у зв’язку з відсутністю виділення цільових коштів та загальним скороченням бюджетного фінансування наукових досліджень.

У 2016 році Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» було організовано конкурс на підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Управління інтелектуальної власністю» на заочну форму навчання за державним замовленням.

НАН України було здійснено залучення фахівців наукових установ для участі у конкурсі. В результатів конкурсу 13 фахівців наступних наукових установ НАН України стали слухачами Інституту:

 • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України,
 • Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,
 • Інститут технічної теплофізики НАН України,
 • Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,
 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,
 • Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України,
 • ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України,
 • Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України,
 • Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України,
 • Інститут фізики НАН України,
 • Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

У випадку успішного проходження навчання працівники отримають диплом магістра по спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю».

В той же час важливим є створення в Україні сталого механізму підвищення кваліфікації та отримання другої освіти в сфері інтелектуальна власність для бюджетних установ науки та освіти.

Слід зазначити, що до цього часу не виконані положення Указу Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності” від 27 квітня 2001 р. № 285/2001 стосовно підготовки за державним замовленням фахівців з питань інтелектуальної власності для закладів науки, освіти державної форми власності.

Національна академія наук України неодноразово звертала на це актуальне питання увагу органів державної влади.

Листом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 до Кабінету Міністрів України було зазначено про необхідність запровадження державного замовлення на перепідготовку кадрів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності для фахівців національних академій наук, вищих навчальних закладів з врахуванням пропозицій НАН України.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 06.10.2015 № 35364/8/1-15 доручено МОН, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін’юсту, Державній службі інтелектуальної власності вжити необхідних заходів з зазначеного та інших проблемних питань забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

У зв’язку з вказаним актуальним є конкретні дії Міністерства освіти і науки України, інших органів державної виконавчої влади з вирішення цього важливого питання.