ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

przd

Створення науковими установами та вищими навчальними закладами господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОІВ) широко розвинуто у світі та є одним із засобів комерціалізації результатів наукових досліджень й залучення інвестицій.

У 1997 – 2005 рр. установи НАН України мали значний досвід у цій галузі. Проте, у зв’язку з прийняттям у 2006 р. Закону України «Про управління об’єктами державної власності» діяльність установ з утворення господарських товариств фактично була заборонена.

Лише у 2015 році при прийнятті нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вдалося передбачити у Законі спрощений порядок утворення господарських товариств з метою використання ОІВ.

Слід зазначити, що проект змін було підготовлено Центром інтелектуальної власності та передачі технології НАН України ще в 2008 році, проте його було прийнято лише через 7 років при підтримці Міністерства освіти і науки України.

Створення господарського товариства передбачає вирішення комплексу організаційних та правових питань, питань охорони об’єктів права інтелектуальної власності, укладання договорів, здійснення оцінки майнових прав.

З метою забезпечення належного застосування законодавства України Президією НАН України прийнято розпорядження від 17.05.2016 р. № 293 «Про участь наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності».

Розпорядженням затверджено детальні рекомендації щодо створення господарських товариств. Особливість створення товариств ― внесення до статутного капіталу лише майнового права інтелектуальної власності на використання ОІВ зі збереженням виключних майнових прав інтелектуальної власності за науковими  установами.

Слід зазначити, що успішна діяльність товариства можлива при ретельному вивчені ринкової привабливості результатів досліджень та забезпеченні їх належним захистом – охоронними документами. Суттєвим є залучення кваліфікованих юристів для підготовки статуту та договору про внесення до статутного капіталу майнового права на використання ОІВ.

Також мають бути взяти до уваги вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» щодо оцінки вартості майнових прав на ОІВ професійними оцінювачами. Вказане дозволяє передати до статутного капіталу право на використання лише одного чи декількох винаходів, ноу-хау тощо.

При створені господарських товариств виникає значне коло питань. У випадку запитань щодо використання ОІВ, укладання договору про внесення до статутного капіталу майнового права інтелектуальної власності, оцінки прав інтелектуальної власності наукові установи можуть звертатися до Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України.