ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.

Видання містить рекомендації щодо основних етапів передачі технологій, підготовки договорів про трансфер технологій, у тому числі ліцензійних договорів, договорів про передання ноу-хау, технічного сприяння, інжинірингу, виконання проектів «під ключ», визначення ставок роялті при укладанні договорів з іноземними та національними партнерами.

Публікуються акти Національної академії наук України з питань створення, охорони й використання об’єктів права інтелектуальної власності в наукових установах та акти органів державної влади щодо трансферу технологій, обліку об’єктів права інтелектуальної власності.

Видання спрямовано на науковців, керівний склад наукових установ, фахівців підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
1_24_1_2

***

Рекомендації з застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.2012, що стосуються договорів про трансфер технологій

(лист Президії НАН України від 17.11.2014 р. № 58/2079-8)

***

«Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними установами та промисловістю» рекомендації, підготовлені в рамках міжнародного проекту “Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання передачі знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях”, що здійснювався Університетом Тарту та Центром інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії.

У Рекомендаціях, з врахуванням сучасних підходів до передачі знань в Європейському Союзі, обговорюються питання вдосконалення організаційного, правового забезпечення передачі знань в наукових установах та вищих навчальних закладах, діяльності відділів з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій, управління інтелектуальною власністю, укладання контрактів з підприємствами, а також наведені заходи, що доцільно здійснити для стимулювання передачі знань на державному рівні. Рекомендації можуть бути застосовані як методичні матеріали при вдосконаленні діяльності з охорони інтелектуальної власності та комерціалізації результатів досліджень.

Рекомендації – передача знань (pdf)

428 Downloads