ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ
Винахідницька діяльність у наукових установах
За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко, Н.І. Аралова, М.П. Туров: Наук.-практ. вид. К.: Логос, 2021. 455 c. (pdf)
2869 Downloads

© Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2021
Дозволяється використання за умовами договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ‒ ліцензії на використання твору, що є договором приєднання (ст. 634, 1107 ЦК України), а саме ‒ ліцензії Creative Commons СС BY-NC-ND «Із зазначенням авторства – некомерційна – без похідних 4.0», зміст якої наведено за адресою: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk. Інформація про надання ліцензії є офертою. Ліцензіат погоджується, що, якщо ним здійснено дію скачування твору або збереження твору у пам’яті комп’ютера, іншого приладу, базі даних, електронному сховищі даних, вказане є повним і безумовним прийняттям пропозиції укласти наведений вище договір відповідно до ст. 641, 642 ЦК України та ліцензіат зобов’язується дотримуватися його умов.
За ліцензією ліцензіату, зокрема, надається право використовувати, у тому числі розповсюджувати твір за умови зазначення: авторів, посилання на джерело твору, розповсюдження лише в некомерційних цілях, без розповсюдження похідних творів, у тому числі зміненого тексту твору та його частин.
При розповсюдженні, поданні твору до загального відома відповідно до умов ліцензії ліцензіат має наводити інформацію щодо авторів твору, авторського права, виду ліцензії, гіперпосилання на джерело твору, а саме
:

Винахідницька діяльність у наукових установах / За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко, Н.І. Аралова, М.П. Туров: Наук.-практ. вид. К.: Логос, 2021. 455 c. © Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2021. Отримано з джерела: URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1890. Використання твору за ліцензією СС BY-NC-ND, зміст якої наведено за адресою https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.uk

Розглядаються проблематика розвитку винахідницької діяльності в наукових установах в Україні та основні бар’єри цієї діяльності. Аналізуються механізми сприяння генерації та використання об’єктів права інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, притаманні державам-членам ЄС, питання відповідності законодавства України та ЄС з охорони прав на винаходи і корисні моделі. Досліджуються показники розвитку винахідницької діяльності в наукових установах України, питання методичного забезпечення винахідницької діяльності; управління цією діяльністю, досвід організації винахідницької діяльності в наукових установах НАН України.
Обґрунтовуються пропозиції з удосконалення законодавчого врегулювання та управління винахідницькою діяльністю на рівні органів державної влади і наукових установ.
Публікуються рекомендації з окремих питань винахідницької діяльності, що стосується: проведення патентно-кон’юнктурних досліджень; визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід (корисну модель); проведення досліджень на патенту чистоту; складання заявок на винаходи та корисні моделі; ведення документації з питань охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності; участі наукових установ у створенні господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності тощо.
Видання розраховано на винахідників, фахівців наукових установ та закладів вищої освіти, фахівців органів державної влади, що здійснюють діяльність з охорони прав інтелектуальної власності, розвитку інновацій, трансферу технологій.

Методичні матеріали

  • Рекомендації щодо визначення рівня техніки при складанні заявки на винахід, корисну модель. ЦДІВТТ НАН України, 2017. 13 с. (pdf)
  • 282 Downloads
  • Рекомендації щодо проведення досліджень на патенту чистоту в наукових установах. ЦДІВТТ НАН України, 2018. 12 с. (pdf)
  • 281 Downloads
  • Рекомендації щодо складання заявок на винаходи і корисні моделі в наукових установах. ЦДІВТТ НАН України, 2019. 24 с. (pdf)
  • 533 Downloads
  • Рекомендації щодо ведення документації, звітності з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах. ЦДІВТТ НАН України, 2019. 19 с. (pdf)
  • 335 Downloads

Методичні матеріали наукових установ НАН України

  • Патентні дослідження об’єктів інтелектуальної власності в біомедичній галузі (методичні рекомендації)/ Укладачі: П’ятчаніна Т.В., Васильєв О.В., Цюкало Д.В., Огородник А.М., Чьочь В.В., Дворщенко О.С., Мельник-Мельников П.Г. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. 2022. 68 с. (pdf)
  • 79 Downloads
Методичні рекомендації призначені для наукових установ, науково-дослідних відділів, патентних відділів та офісів трансферу технологій в медико-біологічній галузі.