ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

За Законом договір про трансфер технології це договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові (ст. 1 Закону). До укладання договору про трансфер технологій сторонам бажано укласти протокол про наміри та угоду про нерозголошення конфіденційної інформації, в якій фіксуються наміри сторін та умови передачі і збереження інформації.

Відповідно до ст. 20 Закону укладання договору про трансфер технологій означає укладання одного з визначених главою 75 Цивільного кодексу України договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (перелік договорів наведено у ст.1107 ЦК України), а саме:

– ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;- ліцензійний договір тощо.При цьому у випадку укладання ліцензійного договору обов’язковим врахування істотних умов щодо ліцензійного договору, визначених ст. 1109 ЦК України.

Також Закон (ст. 20) вимагає, що додатково  до умов, визначених для договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, договір про трансфер технологій має враховувати 7 істотних та 10 обов’язкових умов, визначені статтею 19 Закону.

Обмеження щодо укладання договорів про трансфер технологій визначено статтею 21 Закону. Включення до договору зазначених положень веде відповідно  до статей 215, 217 ЦК України до недійсності правочину або його окремої частини.

 

Нормативні акти

  • Цивільний кодекс України (ст.215, ст.217, глава 75)
  • Закон України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» (ст.ст.19 – 21).
  • Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами).
  • Лист Президії НАН України від 17.11.2014 р. № 58/2079-8 щодо Рекомендацій з застосування положень нової редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.2012, що стосуються договорів про трансфер технологій

Pages: 1 2