ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Авторське право у видавничій діяльності наукових установ / О.Г. Вакаренко, Ю.М. Капіца/ Вісник Національної академії наук України. 2018. № 2. С. 97–106.

Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації)/ Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун. Київ: Академперіодика, 2017. 110 с.

Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Відкрита наука та інтелектуальна власність. Інформація і право. № 2(45). 2023, с. 73-87 (pdf)

29 Downloads

Капіца Ю.М. Видавничий процес і авторське право / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2019, № 16. С. 59-73.

Шахбазян К.С. Політика видавців наукових журналів та монографій у сфері авторського права / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2019, № 16. С. 74-82.

Капіца Ю.М. Охорона авторського права на наукові журнали та монографії у цифровому вигляді для забезпечення використання іноземними користувачами / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2018, № 15. С. 39-45.

Капіца Ю.М. Директива ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку: нові виміри чи нові випробування? / Інтелектуальна власність, 2019, № 8. С. 6-22.

Шахбазян К.С. Вимоги щодо охорони авторського права для розміщення статей наукових журналів у бібліографічних та реферативних базах даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus International тощо / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2018, № 15. С. 46-52.

Капіца Ю.М., Махновський Д.С. Укладання договорів між науковими установами, працівниками та видавництвами про видання наукових журналів і монографій / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2017, № 14. С. 43-50.

Шахбазян К.С. Застосування в наукових публікаціях цитат із опублікованих творів, права на які належать іншим авторам / Наука України в світовому інформаційному просторі, 2017, № 14. С. 51-58.

Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі / Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 13, 2016.―C. 62–70.

Капіца Ю.М. Використання знака охорони авторського права у наукових періодичних виданнях та монографіях/ Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 13, 2016.―C. 49–61.

Капіца Ю.М. Охорона авторського права при комерційному розповсюдженні або вільному доступі до електронних наукових видань у мережі Інтернет: вимоги, обмеження, досвід/ Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 11, 2015.―C. 45–55.

Капіца Ю.М. Тексти, музика, зображення, що створюються штучним інтелектом: до визначення моделі правової охорони/ Інформація і право. 2021. № 1(36). С. 45‒54 (pdf).

382 Downloads

Рекомендації щодо застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів та збірників наукових праць в електронному середовищі від 15.01.2018 (pdf)

601 Downloads

Лист ЦДІВТТ НАН України від 15.01.2018 № 2/2018 щодо застосування ліцензій вільного доступу (pdf)

262 Downloads