ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Підходи до надання патентної охорони українським винаходам у Європі/ Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інш.― К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. ― C. 223–239 (pdf).