ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Бухгалтерський облік нематеріальних активів у наукових установах, організаціях та підприємствах НАН України здійснюється у відповідності до:

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202 (із змінами);

Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів від 23.01.2015 № 11

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (із змінами);

наказу Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року  № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»,

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами).

Рекомендацій щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених в результаті розробки, затверджених розпорядженням Президії НАН України від 15.06.2015 р. № 430 «Щодо обліку нематеріальних активів».

 

Нормативні акти

Національне положення (Стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (із змінами).

Наказ Міністерства фінансів України № 732 від 22.11.2004 «Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів».

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 (із змінами).

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору затверджених наказом Міністерства фінансів від 23.01.2015 № 11

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами).

Рекомендації щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених в результаті розробки, затверджені розпорядженням Президії НАН України від 15.06.2015 р. № 430 «Щодо обліку нематеріальних активів».

Лист Президії НАН України від 23.06.2014 р. № 58/1186-8 щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

Лист Президії НАН України  № 58/512-8 від 06.03.2008 р. щодо бухгалтерського обліку витрат на виконання науково-дослідних робіт, примірників звітів та дисертацій.