ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»:

1. Внести зміни до Положення про використання обʼєктів права інтелектуальної власності (далі – Положення), затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15, із змінами (додаються).

2. Затвердити примірні форми договорів з особами, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складові (додаток 2).

3. Керівникам наукових установ НАН України:

3.1. При виплаті винагороди працівникам – творцям об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі об’єктів права інтелектуальної власності, що є технологією та/або складовими технології:

  • виплачувати працівникам винагороду при укладанні ліцензійного договору, інших договорів про трансфер технологій в сумі не менше 30 відсотків від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором;
  • застосовувати форми виплати винагороди за створення та використання  об’єктів права інтелектуальної власності, визначені пп. 7.1.1 Положення.

3.2. Взяти до уваги, що:

  • постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 визначені мінімальні ставки виплати винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, у розмірі не менш як 2 відсотки доходу, одержаного на підставі договору про трансфер технологій.

Вказані виплати можуть здійснюватися через преміювання зазначених осіб відповідно до пп. 7.1.6 Положення або за цивільно–правовими договорами з зазначеними особами.

4. Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4.12.2019 № 1030, п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 300 та п.п. 2, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 351 з метою подання звітної інформацію про напрями використання коштів, отриманих від трансферу технологій, та виплату винагороди авторам технологій встановити, що:

  • наукові установи НАН України подають до Президії НАН України інформацію, визначену  наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2014 № 221 «Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій» разом  з поданням річних звітів про фінансову діяльність установ;
  • узагальнення звітної інформації та її подання до Міністерства освіти і науки України покласти на Сектор зведеного планування Науково-організаційного відділу НАН України.

5. Визнати таким, що втратив чинність п. 4 додатку до розпорядження Президії НАН України від 30.10.2008 № 622.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

 

Віце-президент

Національної академії наук України

академік НАН України                                                                        А.Г. Загородній

 

Головний учений секретар

Національної академії наук України

академік НАН України                                                                     В.Л. Богданов