ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Президія НАН України, Президія Центрального комітету профспілки працівників НАН України, Рада Товариства винахідників і раціоналізаторів України відзначають, що проведення в 1991-1992 роках в НАН Україні конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій, раціоналізаторській та патентно-ліцензійній роботі сприяло використанню творчих результатів науковців Академії наук в промисловості та сільському господарстві України, було важливим засобом визнання кращих винахідників НАН України.

З метою подальшого створення, охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності в установах, на підприємствах та в організаціях Національної академії наук України та у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 01. 06.2000 № 1771-1ІІ Президія НАН України, Президія Центрального комітету профспілки працівників НАН України та Рада Товариства винахідників і раціоналізаторів України постановляють [1]:

  1. Затвердити нові умови проведення конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій діяльності, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання “Винахідник року НАН України” (додатки 1,2)
  2. Встановити, що за підсумками конкурсу визначаються установи, що посіли І, II і III місця по НАН України в цілому та призові місця у відділеннях НАН України.
  3. Для розгляду матеріалів конкурсу, підведення підсумків і підготовки пропозицій на розгляд   Президії   Національної  академії   наук   України   затвердити  склад   комісії,   що додається (додаток 3).
  4. Встановити, що підведення підсумків конкурсу проводиться щорічно в березні.
  5. Для преміювання переможців конкурсу, а саме: установ НАН України, які посіли призові  місця  по  відділеннях  НАН  України,   і  кращих  винахідників  НАН  України, щорічно виділяти  10 тис. грн., в т.ч.  1 тис. грн. для заохочення кращих винахідників. Витрати   на   преміювання   проводити   за   рахунок   державного   бюджету   Національної академії наук України.
  6. Премії, отримані   за   підсумками   конкурсу,   спільним   рішенням     адміністрації та профспілкового комітету установи направляти на преміювання кращих винахідників  (не менш 70 відсотків від суми премії) та працівників служб патентної та ліцензійної роботи і осіб, які активно сприяли розвитку технічної творчості  працівників установи ( не більш 30 відсотків від суми премії).
  7. Встановити, що матеріали на конкурс подаються в одному примірнику за підписами керівника установи і голови профкому разом з річним звітом до Президії НАН України (згідно з додатками 1 і 2).
  8. Керівникам установ, організацій та підприємств НАН України:

8.1. Взяти до уваги вимоги Державних стандартів України 3574-97 “Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення” і 3575-97 “Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення”. Порядок проведення патентних досліджень в установах НАН України додається (додаток 4).

8.2. При затвердженні положень про патентно-ліцензійний  підрозділ (підрозділ

охорони інтелектуальної власності) установи керуватися Типовим положенням про підрозділ патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи установи, організації та підприємства Академії наук УРСР (затверджене постановами Президії АН Української РСР від 12.02.86 №65 та від 22.07.86 № 314), яким передбачено:

віднесення патентно-ліцензійних підрозділів   до числа основних науково-дослідних підрозділів установ, організацій та підприємств;

входження керівника патентно-ліцензійного підрозділу до вченої (науково-технічної) ради.

організація та проведення за участю патентно-ліцензійного підрозділу патентних досліджень із закінчених тем установи та пошуку на патентну чистоту при експорті наукоємної продукції.

  1. Постанови Президії НАН України від 05.06.91 № 159/3/П-1 та від 29.09.93 № 267 вважати такими, що втратили чинність
  2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

[1] зі змінами відповідно до постанови Президії НАН України № 163 від 25.06.02 «Про внесення змін до постанови Президії НАН України від 22.11.00 № 319».

Б. Є. Патон

Президент НАН України

академік НАН України

А. І. Широков

Голова ЦК профспілки

працівників НАН України

А. А. Бендаловський

Голова Президії ради Товариства

винахідників і раціоналізаторів України

А. П. Шпак

Перший віце-президент-

головний вчений секретар НАН України

академік НАН України

Pages: 1 2 3 4