ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

4. При підготовці проектів рішень Президії НАН України щодо оплати праці працівників бюджетних установ та організацій НАН України порушити питання перед Міністерством праці України та Міністерством фінансів України про встановлення посадових окладів завідувачів підрозділів патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи наукових установ НАН України на рівні посадових окладів завідувачів науково-дослідних відділів.

6. Керівникам наукових установ НАН України взяти до уваги:

вимоги щодо проведення патентних досліджень (постанова Президії НАН України від 22.11.00 №319 та ДСТУ);

необхідність надання інформації про об’єкти права інтелектуальної власності, створенні під час виконання наукових досліджень, та проведені патентні дослідження при прийманні та оцінці науково-дослідної роботи відповідно до Постанови Президії НАН України від 28.01.05 №24 „Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України”.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Перший віце-президент –
головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

А.П.Шпак