ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

4. Керівникам установ НАН України забезпечити:

контроль за завершенням у 2006 р. постановки на бухгалтерський облік  об’єктів    права   Інтелектуальної   власності,    виявлених    під   час проведення   інвентаризації,   відповідно до  розпорядження   Президії  НАН України від 30.11.05 № 683, а також за обліком  нових об’єктів права інтелектуальної власності протягом відповідного звітного періоду;

проведення патентних досліджень відповідно до постанови Президії ПАН України від 22.11.00 № 319 та державних стандартів ДСТУ 3575-97 та 3574-97.  Взяти до уваги, що при прийнятті та оцінці відділеннями НАН України та вченими радами академічних установ науково-дослідних робіт враховуються дані щодо здійснених патентних досліджень та створених об’єктів права інтелектуальної власності (постанова Президії НАН України від 28.01.05 №24).

Президент

Національної академії наук України

академік НАН України                                                  Б.Є.Патон

 

Перший віце-президент –

головний учений секретар

Національної академії наук

України

академік НАН України                                                  А.П.Шпак