ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

На виконання Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” та постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 995 “Деякі питання реалізації Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, з метою підвищення рівня охорони об’єктів права інтелектуальної власності в установах НАН України, а також забезпечення маркетингу результатів наукових розробок та розширення їх впровадження:

  1. Затвердити:

Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України (далі – Структурний підрозділ) (додаток 1);

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН Україні (додаток 2);

Примірні договори про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання та примірний договір між творцями об’єктів права інтелектуальної власності, (додаються).

  1. Керівникам наукових установ НАН України (далі – Установ), діяльність яких пов’язана зі створенням винаходів та інших об’єктів права інтелектуальної власності, впровадженням результатів наукових розробок:

до 15 березня 2008 р. забезпечити утворення Структурних підрозділів, а також реорганізацію підрозділів з патентно-ліцензійної та винахідницької роботи у зазначені підрозділи з внесенням відповідних змін до штатного розкладу установ;

на підставі Типового положення про Структурний підрозділ затвердити положення про відповідні підрозділи Установ;

передбачити у Структурних підрозділах посади наукових співробітників, що займаються питаннями кон’юнктурних, маркетингових,  патентних досліджень, трансфером технологій;

з метою забезпечення Структурних підрозділів кваліфікованими кадрами організувати для фахівців Установ отримання післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації за спеціальностями “Інтелектуальна власність”, “Інноваційний менеджмент”;

взяти до уваги, що оплата праці завідувача Структурного підрозділу, утвореного як науково-дослідний підрозділ (відділ, лабораторія тощо) чи як відділ, що виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу, здійснюється відповідно до додатка № 1 до розпорядження Президії НАН України від 25.04.05 № 263 в редакції розпорядження Президії НАН України від 07.09.07 № 578;

передбачити у кошторисах витрат Установ на 2008 р. витрати на забезпечення працівників Структурних підрозділів Інтернет – доступом до баз даних патентної та кон’юнктурної інформації, обчислювальною технікою, а також на отримання додаткової освіти;

взяти до уваги, що у порядку, погодженому Установою та організаціями і підприємствами її дослідно-виробничої бази, Структурний підрозділ може виконувати роботи в інтересах зазначених підприємств;

до 20 березня 2008 р. надати інформацію Президії НАН України щодо утворення Структурного підрозділу, його штатного розкладу та складу.

  1. Відділенням НАН України при затвердженні штатних розписів Установ, діяльність яких пов’язана зі створенням винаходів та інших об’єктів права інтелектуальної власності, впровадженням результатів наукових розробок, здійснювати контроль наявності Структурних підрозділів (посад наукових працівників, що виконують функції Структурних підрозділів) у штатних розписах Установ.
  2. Встановити, що відкриття для Структурних підрозділів відомчої наукової тематики Установами з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності відбувається на загальних підставах, визначених постановою Президії НАН України від 28.01.05 № 24, з наданням додаткової спільної рецензії фахівців Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України та Інституту економіки та прогнозування НАН України.
  3. Запропонувати Установам розглянути питання про внесення доповнень до колективних договорів стосовно визначення розміру та порядку виплати винагороди, преміювання за створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються працівниками установ.
  4. Інституту економіки та прогнозування НАН України до 28 лютого 2008 р. подати пропозиції до Президії НАН України щодо організації підвищення кваліфікації працівників Структурних підрозділів з питань інноваційного менеджменту та трансферу технологій.
  5. Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України:

забезпечити методичне супроводження діяльності Структурних підрозділів, надавати консультації з питань їх діяльності;

підготувати рекомендації щодо проведення маркетингових та патентно-кон’юнктурних досліджень в наукових установах, організаціях та підприємствах дослідно-виробничої бази НАН України;

сприяти організації цільових груп фахівців структурних підрозділів з отримання додаткової освіти з питань інтелектуальної власності та інноваційного менеджменту;

підготувати Рекомендації стосовно проведення Установами науково-дослідних робіт з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності за тематикою установ;

подати у місячний строк до Президії НАН України пропозиції щодо прийняття нормативних актів НАН України, що випливають з цього розпорядження.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

 

Перший віце-президент

Національної академії наук України

академік НАН України                                                   А.П.Шпак

 

 

Перший заступник головного

вченого секретаря НАН України                                          В.Л.Богданов