ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

У зв’язку зі вступом України до СОТ у травні 2008 р. очікується набрання чинності постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» від 19 вересня 2007 р. № 1148 та «Про доповнення Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, та зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1154» від 9 квітня 2008 р. № 331.

Зазначеними постановами Кабінету Міністрів України передбачається збільшення зборів стосовно хорони винаходів до 35 разів та сортів рослин – до 136 разів.

Внаслідок звернень Національної академії наук України, інших установ та організацій до Кабінету Міністрів України, РНБО України було вирішено питання щодо введення для наукових установ з моменту вступу до СОТ пільгових ставок зборів у розмірі 10% від встановлених ставок за охорону прав на винаходи та корисні моделі та у розмірі 5-10% – за охорону прав на сорти рослин. Разом з тим загальна сума зборів за новими ставками має підвищитися для бюджетних установ: за охорону прав на винаходи – в 1,8 – 3,5 раза й щодо сортів рослин – в 1,4 – 6,5 раза.

При цьому слід врахувати, що збільшення витрат фінансування наукових робіт за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету з 2004 р. (строк затвердження діючих ставок зборів за охорону прав на винаходи) до 2007 р. становило 2,23 раза та відповідне збільшення фінансування наукових робіт з 2002 р. (строк затвердження ставок зборів за охорону прав на сорти рослин) до 2007 р. – 5.1 раза.

Враховуючи зазначене вище, просимо:

передбачити у кошторисах наукових установ витрати на сплату зборів за новими ставками зі збереженням підтримки діючих охоронних документів та забезпеченням патентної охорони нових технічних рішень, що створюються в установах;

у термін до набрання чинності зазначених постанов Кабінету Міністрів України терміново вирішити питання про сплату зборів за охорону прав на винаходи, сорти рослин та інші об’єкти інтелектуальної власності за діючими ставками відповідно до законодавства.

 

 

Президент

Національної академії наук України                                                                               Б.Є. Патон

академік НАН України