ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

На виконання статті 19 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520 „Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер”:

  1. Внести зміни та доповнення до Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (додаток)[1].
  2. Керівникам наукових установ НАН України взяти до уваги, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520:

в договорах на трансфер технологій, які укладаються між установами НАН України та підприємствами і організаціями, необхідно передбачати умови виплати винагороди авторам та установі НАН України, що має майнові права на технологію, у розмірі не меншому, ніж встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520.

Міністерствам та іншим органам виконавчої влади, Національній академії наук та галузевим академіям наук України, які беруть участь у закупівлі, трансфері та використанні технологій, доручено протягом 2008 – 2009 років провести моніторинг впливу виплати мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер, на фінансовий стан підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та перебувають у віданні академій наук, та забезпечити подання МОН України до 1 лютого наступного року звіту про його результати для узагальнення та  подання Кабінетові Міністрів України до 15 березня зазначеного періоду.

  1. Науково-організаційному відділу Президії НАН України та керівникам наукових установ НАН України передбачити у звітах про діяльність установ у 2008 та 2009 рр. надання інформації щодо виплати винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

 

Перший віце-президент

Національної академії наук України

академік НАН України                                                                         А.П.Шпак

 

Перший заступник головного

вченого секретаря НАН України                                                           В.Л.Богданов

 

Капіца Ю.М.  239 67 64

[1] Текст змін до Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України відображені у діючій редакції Положення (дивись Додаток 2 до розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15).