ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

З метою забезпечення реалізації положень ст. 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та на виконання пункту 12.3 постанови Президії НАН України від 20.01.16  № 11 «Про фінансування НАН України у 2016 році»:

  1. Затвердити Рекомендації щодо участі наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності (додаються).
  2. Внести зміни до Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, примірних договорів про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання, затверджених розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами) (додаються).
  3. Керівникам наукових установ НАН України:

3.1. При створенні господарських товариств керуватись положеннями Рекомендацій щодо участі наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності, дотримуючись вимог чинного законодавства щодо створення господарських товариств, охорони інтелектуальної власності та оціночної діяльності.

3.2. Направляти повідомлення про створення господарського товариства до НАН України та Фонду державного майна України протягом семи календарних днів від дня державної реєстрації господарського товариства. Разом із повідомленням про створення господарського товариства надсилати до НАН України копії документів щодо створення господарського товариства, а саме: протоколу загальних зборів засновників, статуту, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, висновку про вартість майнових прав інтелектуальної власності.

  1. Ведення переліку господарських товариств, створених відповідно до ст. 60 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», покласти на Сектор забезпечення досліджень і спеціальних робіт Науково-організаційного відділу Президії НАН України.
  2. Відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН України надавати роз’яснення науковим установам з питань створення та діяльності господарських товариств.
  3. Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України надавати консультації науковим установам з питань внесення до статутного капіталу господарських товариств права використання об’єктів права інтелектуальної власності та оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на головного вченого секретаря Національної академії наук України.

 

Віце-президент

Національної академії наук України

академік НАН України                                                                   А.Г.Загородній

 

Головний учений секретар

Національної академії наук  України

академік НАН України                                                                    В.Л. Богданов

Pages: 1 2