ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015 Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202:

  1. Внести до Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами затвердженими розпорядженнями Президії НАН України від 30.10.08 № 622, від 01.03.2013 № 142) зміни, що додаються.
  2. Затвердити Рекомендації щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених в результаті розробки (додаються).
  3. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 1 до розпорядження Президії НАН України від 30.11.2005 № 683 «Про проведення інвентаризації».
  4. Керівникам наукових установ взяти до відома та керівництва в роботі вимоги Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи» та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11.
  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України та Відділ бухгалтерського обліку та звітності НАН України.

 

 

Віце-президент

Національної академії наук України

академік НАН України

А.Г.Загородній

 

Головний вчений секретар

Національної академії наук  України

академік НАН України

  В.Л.Богданов

 

Pages: 1 2 3