ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Витяг

4. Виконання цільових програм та цільових проектів, контроль і звітність

……..

4.8. Суб’єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, промислові зразки, комп’ютерні програми, наукові твори та інші об’єкти права інтелектуальної власності (далі – ОІВ), що створюються під час виконання договору на проведення роботи за цільовою програмою або цільовим проектом, є установа – виконавець робіт (далі – установа), творці цих об’єктів та інші особи, яким майнові права на ОІВ належать на підставі закону чи договору.

Майнові права на ОІВ, створені під час виконання роботи за цільовою програмою та цільовим проектом, набуваються установою на підставі законів України та договору з творцем (творцями) об’єктів інтелектуальної власності і використовуються нею відповідно до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами).

Витрати, пов’язані з отриманням охоронних документів або реєстрацією майнових прав на ОІВ, підтримкою їх дії, а також з проведенням патентних досліджень, здійснюються установою за рахунок загального фонду бюджету установи та інших надходжень.