ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Європейською федерацію академій наук – ALLEA, до якої входять 50 академій з 40 європейських країн, включаючи НАН України, прийнято Заяву «Потреба у стратегіях із врегулювання прав інтелектуальної власності в академічних установах».

Текст Заяви – українською
Текст Заяви – англійською

У Заяві представлено оцінку стану систем охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах та університетах європейських країн у порівнянні з установами США, КНР тощо.

Зазначається потреба у принциповому переосмислення та культурних змінах в управлінні інтелектуальною власністю в наукових установах в Європі.

У Заяві наводяться приклади успішних систем комерціалізації результатів досліджень в академічних установах, наведені принципові заходи, що мають бути здійснені. ALLEA закликає академічні установи прийняти стратегії інтелектуальної власності для посилення використання результатів досліджень у суспільстві.

Також європейським та національним законодавцям представлені способи стимулювати перетворення результатів досліджень, що фінансуються державою, в інноваційні продукти та процеси.

Президією НАН України у 2008 р. було прийнято пакет документів, що визначає політику НАН України у сфері інтелектуальної власності із змінами, які вносилися в наступні роки. При її розробці використовувався досвід Всесвітньої організації інтелектуальної власності, документи Європейської комісії, досвід з розробки політики у сфері інтелектуальної власності провідних наукових установ та університетів країн Європи та США.

Заява ALLEA є важливим документом через який можливо подивитися на дії як на рівні наукових установ та університетів, так і урядів – відносно сучасних тенденцій та викликів в організації системи комерціалізації результатів наукових досліджень.

Довідково:

Заяву підготовлено Робочою групою ALLEA з питань інтелектуальної власності, що розглядає актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Європі, які стосуються наукової спільноти.[1]

До Робочої групи входять представники академій наук Великої Британії, Швеції, Франції, ФРН, Польщі, НАН України та інш. Робоча група готує матеріали та проекти заяв, які після погодження академіями наук приймаються ALLEA та направляються в Європейську комісію, Європейське патентне відомство, державні органи країн Європи тощо.

Зазначимо прийняті ALLEA заяви: Необхідність стратегії в області інтелектуальної власності для академічних установ, 2019; Права на мультинаціональні винаходи і їх охорона, зокрема, винаходи, створені в результаті досліджень, що фінансуються державою, 2018; Назустріч впровадженню Європейської відкритої наукової хмари – IPR та інші стратегічні міркування, 2020; Відповідь ALLEA на План S, 2018; Про патентоспроможність винаходів, які стосуються ембріональних плюрипотентних стовбурових клітин людини в Європі, 2017; Інтелектуальний аналіз даних та розширення доступу до наукової інформації в Європі, 2017; Стосовно пов’язаних з патентами аспектів CRISPR-Cas Technology, 2016; Про стан патентної системи в Європейському Союзі, 2015; Щодо пільгового періоду (Grace Period), 2013; Про розширення відкритого доступу до наукових публікацій в Європі, 2013 та інш.[2]

Заява «Про пільговий період (grace period)» була прийняти як результат співпраці ALLEA та НАН України в результаті Міжнародної конференції «Патентування в Європі та пільговий період в європейському праві та праві іноземних країн», проведеною ALLEA та НАН України у Києві у 2013 р.[3] з залученням представників Європейського патентного відомства, патентного відомства КНР, України тощо.

Також за ініціативою Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України була підготовлена заява щодо мультинаціональних винаходів, які спільно створюються дослідниками з різних країн. Вказане обумовлено невирішеністю на міжнародному рівні та на рівні багатьох країн проблеми визначення країни, де має подаватися перша заявка на такий винахід. Напрямки врегулювання питання на міжнародному та національному рівнях наведені у підготовленій робочою групою заяві ALLEA «Права на мультинаціональні винаходи і їх охорона, зокрема, винаходи, створені в результаті досліджень, що фінансуються державою» 2018 року.

_________________________________________________________

[1] ALLEA Permanent Working Group Intellectual Property Rights.
[2] ALLEA Permanent Working Group Intellectual Property Rights. Statements:
Towards implementing the European Open Science Cloud – IPR and other strategic considerations, 2020;
The Need for Intellectual Property Rights Strategies at Academic Institutions, November 2019;
The Ownership and Protection of Multinational Inventions – in particular Inventions Resulting from Publicly Funded Research, 2018;
ALLEA Response to Plan S, December 2018;
On Patentability of Inventions Involving Human “Embryonic” Pluripotent Stem Cells in Europe, 2017.
The Text and Data Mining Exception and the Enhancement of Access to Scientific Information in Europe, 2017;
On Patent-Related Aspects of CRISPR-Cas Technology”, 2016;
On the Status of the Patent System of the European Union, 2015;
On Grace Period. Adopted on the Occasion of a Conference on “Grace Period“ in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine. Kiev, 2013;
On Enhancement of Open Access to Scientific Publications in Europe, 2013 тощо.
[3] ALLEA Statement “On Grace Period”. Adopted on the Occasion of a Conference on “Grace Period“ in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, 10 October 2013. European Federation of All European Academies of Sciences and Humanities. 2013.