ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Відповідно до ст. 64 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у випадку, якщо об’єкт права інтелектуальної власності створено у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності належать установам, організаціям та підприємствам – виконавцям цих робіт відповідно до Цивільного кодексу України, крім випадків, якщо створений ОІВ віднесено до державної таємниці, а також в інших випадках, визначених законом.

Якщо при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що фінансуються НАН України, створено об’єкт права інтелектуальної власності та його віднесено до державної таємниці, а також в інших випадках, визначених законом, наукова установа направляє до Президії НАН України (далі – Замовник) повідомлення про створений ОІВ протягом одного місяця з дня одержання повідомлення від автора технології та/або її складових.

Замовник протягом двох місяців з дня одержання від установи повідомлення вирішує питання щодо набуття прав на вказану технологію та/або складові у порядку, визначеному частиною третьою статті 11 Закону.

Нормативні акти

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (ст.11).

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (ст.64).

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами) (пп. 3, 4).